Ett absolut tätskikt mot lukter, fukt, emissioner och radon 

DRY-TOP Spärrskiktslaminat

 

Hemsida under arbete !!

Nyheter presenteras snart. 

 

 

 

         

         STOPP FÖR

  • Föroreningar i mark och betongstomme.
  • Lukter          
  • Emissioner efter lim och spackelskador.        
  • Fukt.        
  • Radon från mark eller blåbetong.