DRY-TOP Metal Emissionsspärr.  Nyheter.

Till våra kunder.

 

Vi har ett slutanvändarstyrt behov av att ha sammanhållna system som omfattar även primer, lim och spackel med trovärdiga garantier. Nu har vi i samarbete med Ardex AB byggt ett antal system för en absolut säker och miljörätt funktion på både fuktiga och torra underlag med emissionsproblem.

Under 20 år har vi haft en obruten teknisk framgång. Vi har lärt oss mycket utan några misslyckanden. Vi har långsamt byggt upp ett förtroende för DRY-TOP produkterna. Ardex har ett sedan länge grundmurat kvalitetsrykte. God och säker inomhusmiljö ska vara hållbar över tid. Tillsammans kan vi erbjuda trovärdiga system för detta i både om- och nybyggnad.

I samband med att vi nu tillför ökad tillgänglighet och support, en mer professionell hantering och starka systemgarantier - gör vi en prisjustering - den första på sex år. Vi ser nu fram mot att få serva både våra gamla och många nya kunder med ett starkt samarbetskoncept.

DRY-TOP AB

Owe Blick