DRY-TOP Spärrskiktslaminat.  Nyheter.

Här läser Du om Produktförändringar. Ny information. Prisändringar m.m.

2013 02 20. Ny varuinformation, säkerhetsdatablad och miljödeklarationer för DRY-TOP Primer, DRY-TOP Lim och DRY-TOP Spackel läggs ut på hemsidan under fliken "Varuinformation".                                                                

2013 0315. OBS ! Ny prislista börjar gälla. Prishöjningen är ca 6 %. senaste prisjusteringen gjordes 2011 01 01. Pågående objekt och beställningar lagda före 2013 03 15 levereras efter prislista 2011 01 01. 

2016 09 15. Stenplast Blick & Co HB ombildas till DRY-TOP AB. Detta har medfört att vi slirat lite med fakturering, men det kommer igång igen nu. Obs även nytt Bankgiro. Vi tar heller inte emot PG längre.