Här läser och hämtar Du läggningsanvisningar.

Tänk på !

Det är viktigt att det nya golvet vid limning på överspacklad DRY-TOP Metal läggs in med metod och material som inte utvecklar emissionsproblem av sbs - karaktär. Låt spacklet torka ordentligt. Lägg med häftlimningsmetod. Lyssna med oss vid tveksamhet.

Kontrollera alltid om lösläggning är möjlig.