Här läser och hämtar du produktblad

OBS!  Se på möjligheten att bara använda DRY-TOP Primer och DRY-TOP Lim till fukttåliga golvbeläggningar på uttorkande underlag med förhöjda fukthalter.

           

                                      FÖR                                                

Föroreningar i mark och betongstomme. 

Lukter         

Emissioner efter lim och spackelskador.        

Fukt.        

Radon från mark eller blåbetong.  

Copyright © 2003-2007 din hemsida All rights reserved