Här läser och hämtar du varuinformation

Säkerhetsdatablad och varuinformationsblad

                 

 

                                                                                         För 

Föroreningar i mark och betongstomme. 

Lukter.         

Emissioner efter lim och spackelskador.        

Fukt.        

Radon från mark eller blåbetong.