I länken nedan kan du läsa och hämta läggninganvisningar från vår   samarbetspartner Ardex AB:

https://www.ardex.se/wp-content/uploads/2020/03/ARDEX-DRY-TOP-2020.pdf

                 

 

                                                                                         För 

Föroreningar i mark och betongstomme. 

Lukter.         

Emissioner efter lim och spackelskador.        

Fukt.        

Radon från mark eller blåbetong.