Läggning av DRY-TOP spärrlaminat

Bilderna visar läggning av DRY-TOP Metal spärrskikt på torrt emitterande betongunderlag. I det här fallet har gammalt spackel ock limrester slipats bort. Nivåjustering har gjorts med nytt spackel. Läggningen sker med vanligt golvlim för pvc av god kvalitet.

(Läggmetod ska väljas för att få en så bra passning som möjligt mot väggar och genomföringar.)

Första våden inskuren. Skarv acryl monteras

Sista våden i rummet lagd, nu fattas bara en remsa.

Golvytan färdig och uppvikt för limning. ( Läggning och limning kan i större rum även utföras våd för våd.)

Limningen avslutad och sista härnet läggs ned i limmet. Det är viktigt att hela ytan nu ligger noggrant inpassad mot vägg och genomföringar.

Gnid noga bort all luft mot fri kant för att undvika luftblåsor. Kontrollera att passningen är bra.

Här är golvet färdigt för nyläggning av golv. När limmet torkat till kan spackling och / eller golvläggning påbörjas.

I det här fallet valde man att att spackla och lägga homogen svetsad plastmatta med uppvik. Bilden visar pågående spackling.